De vereniging

×

Waarschuwingsbericht

Botanische Tuinen maakt gebruik van cookies. Meer weten.
Nederlands

Over V.B.T.A.

Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta

De Vereniging van Botanische Tuinen en Arboreta (V.B.T.A.) bestaat uit 26 tuinen uit België en het Groothertogdom Luxemburg. Elke tuin verschilt in collectie, biodiversiteit, grootte en werking. V.B.T.A. verenigt deze 26 unieke tuinen en steunt haar leden in hun werking en initiatieven. De vereniging verdedigt de belangen van de leden waar kan en nodig, en draagt bij tot de bekendheid van de 26 botanische tuinen en arboreta. V.B.T.A. helpt hierdoor de botanische kennis en diversiteit verspreiden en natuurbehoud en groenvoorziening bevorderen in binnen- en buitenland.

Ook de samenwerking tussen de leden onderling wordt sterk aangemoedigd. Zo organiseert V.B.T.A. gemeenschappelijke activiteiten voor het personeel en de vrijwilligers die in de tuinen en arboreta werken. Ieder jaar is er een ontmoetingsmoment en regelmatig kunnen medewerkers samen een opleiding tot plantentuingids volgen. De locatie voor deze activiteiten is altijd één van de tuinen van de leden.

In 2017 werd er door de vereniging een lijst opgemaakt van Nederlandse vertalingen van Latijnse familienamen, opgesteld door Paul Goetghebeur van de Plantentuin Gent in samenwerking met Koen Es van de Plantentuin Meise. Momenteel wordt er eveneens gewerkt aan een lijst van Nederlandse vertalingen van Latijnse genera. 

Onze medewerkers

 • tuiniers
 • conservators
 • plantkundigen
 • plantentuingidsen
 • expert plantenidentificatie
 • administratie

Onze vrijwilligers

 • wieden
 • zaden verzamelen
 • herbariumspecimens monteren
 • planten verzamelen
 • planten fotograferen
 • plantentuingidsen

Onderzoek

 • moleculair onderzoek
 • reconstructie van de evolutie van plantengroepen
 • veldwerk
 • winterhardheid van planten
 • invasief karakter van exoten

Onze activiteiten

 • opleiding tot plantentuingids
 • rondleidingen
 • plantenbeurzen
 • ruildagen
 • dag voor vrijwilligers / dag voor tuiniers 
 • tentoonstellingen

Historiek

In 1987 werd de vereniging, toen nog onder de naam BBTA, opgericht onder stimulans van Prof. Petit & Prof. Van der Veken tijdens een informele meeting op het International Botanical Congress in Berlijn.
Tijdens de stichtingsvergadering van 1990 in de Plantentuin te Gent werden de statuten opgesteld en werd beslist om de naam te veranderen in V.B.T.A.
Vanaf eind 1999 werd het profiel van de V.B.T.A. verder uitgewerkt. Er werd gezocht naar meer gezamenlijke doelstellingen en activiteiten, en manieren om informatie over de collecties te kunnen uitwisselen. De eerste opleiding tot plantentuingids werd in 1998 opgezet, in 2000 werd die opleiding geëvalueerd en verder uitgewerkt in samenwerking met de V.B.T.A. leden. Een andere activiteit die opgestart werd en tot vandaag behouden is, is het bezoek met tuiniers van de verschillende V.B.T.A. leden, aan de tuin van een ander V.B.T.A. lid. Sinds 1999 werd de V.B.T.A. ook vertegenwoordigd op de vergaderingen van de European Botanic Gardens Consortium.
In 2001 werd de eerste aanzet gegeven tot Plantcol.

Voorzitters

 • Ernest Petit (1987-1990)
 • Edmond Lammens (1990-1993)
 • Karel Otten (1993-2000)
 • Jan Rammeloo (2000-2011)
 • Paul Goetghebeur (2011-2020)
 • Chantal Dugardin (2020 - heden)

Secretarissen

 • Harry Van Trier (1987-1992 ) (einddatum onduidelijk)
 • Paul Uyttebroeck (1992-2010) (begindatum onduidelijk)
 • Koen Camelbeke (2010-heden)

Lid worden?

Botanische tuinen en arboreta met een al dan niet omvangrijke en gevarieerde verzameling en met tevens een wetenschappelijke en/of didactische waarde komen in aanmerking om lid te worden van de vereniging, mits ze beantwoorden aan enkele essentiële voorwaarden.

De verzameling moet

 1. regelmatig voor het publiek toegankelijk zijn
 2. de botanische tuin of het arboretum moet actief zijn/worden in de werking van de V.B.T.A.
 3. een goede etikettering van de planten
 4. een digitale databank van de verzameling
 5. Organisatiestructuur die een bestendigheid in de toekomst verzekert (vb. rechtspersonen of diensten van overheden)

Leden moeten de vergaderingen bijwonen en hebben er stemrecht.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 100 € (één vestigingsplaats) of 150 € (meerdere vestigingsplaatsen).

Indien u geïnteresseerd bent, gelieve uw kandidatuur schriftelijk in te dienen via info@botanischetuinen.be.

 

 

Maatschappelijke zetel: Plantentuin Meise – Nieuwelaan 38 – 1860 Meise. Ondernemingsnummer 0444309488 - RPR Brussel.